Dit is de privacyverklaring van Kampenion, gevestigd te De Maten 6, Kampen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05035903, hierna te noemen: `de Vereniging`
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
 
Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 6 maanden daarna.
 • Ledenadministrateur
Financiële administratie.  
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Penningmeester
 • Financiële administrateur
Uitvoeren (wedstrijd)secretariaat.  
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 6 maanden daarna.  
 • Secretaris
 • Wedstrijdsecretaris senioren
 • Wedstrijdsecretaris jeugd
Het uitvoeren van activiteiten voor niet-leden.  
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres
 • Leeftijd
 • School
 • Schoolgroep
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 6 maanden daarna.  
 • Organisatoren die deze informatie nodig hebben om de activiteit uit te voeren
Versturen digitale berichten over het reilen en zeilen binnen de vereniging.  
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men lid is.  
 • Geautoriseerde vrijwilligers die voor het uitvoeren van hun functie de leden moeten kunnen bereiken.
Mogelijkheid tot onderlinge benadering leden en ouders van jeugdleden.  
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Toestemming Gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang als de toestemming niet is ingetrokken.  
 • Afgeschermd gedeelte op de website waarop de leden met een persoonlijk account kunnen inloggen.
 • WhatsApp-groep(en) waar leden zelfstandig in- en uit kunnen gaan
Versturen digitale berichten met daarin aan Kampenion en/of tafeltennis gerelateerde (sportieve) activiteiten van derden en acties van derden die als doel hebben de vereniging te sponsoren.  
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang als de toestemming niet is ingetrokken.  
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.  
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een jubileum of bijzondere gebeurtenis.  
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
 
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
 
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
 
Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige (15 jaar of jonger) wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
 
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
 
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.