Tafeltennisvereniging Kampenion is ontstaan vanuit de rooms katholieke jeugdbeweging. In het Gouden Hart aan de Korteweg was het eerste onderkomen van de club. Er werd gespeeld op een geschilderde betonnen vloer en op tafels gemaakt van stukken multiplex. Een handig lid schilderde die voor ons. Een knusse tijd ook met tal van kleine onderlinge activiteiten. Officieel werd de club enkele jaren later, op 24 september 1966, opgericht. De naam is een beetje afgeleid van de club die al vele jaren in Kampen actief was: N.O.N. Net Over 't Net. Later werd dit NION (Net Iets Over 't Net). Dit werd aan de plaatsnaam Kampen gekoppeld en zo ontstond Kampenion. In die tijd waren er ook disco-avonden met optredens van lokale popgroepen. 
 
In het najaar van 1969 werd voor het eerst deelgenomen aan de competitie. Eerst was dat de afdeling IJsselstreek, later werd dat Zwolle. Kampenion bleef een tamelijk kleine groep mensen. Naar schatting zullen dat er 15 tot 25 geweest zijn. Pas na de verhuizing naar de gymnastiekzaal aan de Jan Ligthartstraat werd de vereniging iets groter en werd ook het nivo opgeschroefd, omdat een aantal leden zich opwierp als trainer/begeleider. We schrijven inmiddels het jaar 1970. Er werd op dinsdagavond en zaterdagmiddag gespeeld en de club groeide naar zo 'n 40 tot 45 leden. Een flinke stap vooruit, maar Kampenion wilde meer. 

Lange tijd werd gezocht naar een eigen accommodatie, omdat een gymzaal geen sfeer uitstraalde. Het toenmalige bestuur keek uit naar de gymzaal aan het Bolwerk en de Molendwarsstraat en liet een tekening maken voor de verbouwing van een fabriekshal tot tafeltenniszaal. Het werd allemaal niets. Wel steeg het nivo en in het seizoen 1981/1982 werd de landelijke seniorencompetitie bereikt. Later volgden ook jeugdteams en speelden dames van Kampenion op dat nivo. Dat was onder meer te danken aan het feit dat in 1982 in een eigen accommodatie kon worden gespeeld: de Bat-stee, het voormalige clubhuis van DOS Kampen. Er kon veel vaker worden gespeeld/getraind.

Er was een duidelijke klantenbinding en de club groeide gestaag tot bijna 100 leden. Toen ook werd gestart met het Kamper kampioenschap en de bedrijfscompetitie. Het scholierentoernooi bestaat al veel langer; dit werd in 1971 opgepakt onder de naam Niska-toernooi. Bij de eerste editie waren er ruim 60 scholieren. Dit aantal steeg eenmaal boven de 300 uit, maar schommelde de laatste jaren rond de 225. In 1998 deden echter zo'n 160 scholieren mee. Het is daarmee één van de grootste toernooien van de afdeling Zwolle.

In het seizoen 1993/1994 werd het 100ste lid verwelkomd. Een mijlpaal in de geschiedenis van Kampenion, de club die in 1991 het 25-jarig bestaan vierde. De laatste jaren schommelde het ledenaantal steeds tussen de 90 en 100 leden, maar op dit moment (begin 1999) zijn dat er ruim 80.
Inmiddels -we praten nu over de jaren 1995/1996- werd het steeds duidelijker dat de Bat-stee aan een grondige opknapbeurt toe was. Er was achterstallig onderhoud doordat jarenlang slechts de hoogst nodige reparaties waren verricht. Het bleek dat dit achterstallig onderhoud -wilde dit goed worden uitgevoerd- zulke hoge kosten met zich mee zou brengen, dat dit financieel niet/nauwelijks zou zijn op te brengen. Daar kwam nog bij dat de Bat-stee een oud houten gebouw was dat reeds lang was afgeschreven. De mogelijkheden van andere huisvesting werden onderzocht. De gemeente Kampen die ter ore was gekomen dat badmintonclub Juventa een medebewoner voor de badmintonhal zocht, bracht beide verenigingen bij elkaar en uiteindelijk resulteerde dit in het gezamenlijk bespelen van de badmintonhal, Sporthal "De Maten", geheten. Vanaf augustus 1997 is deze sporthal de thuishaven van Kampenion.

Vanaf 2010 veranderde de situatie voor Kampenion, hoewel het wel bleef spelen in dezelfde sporthal. BC Juventa verdween en herenigde zich met een andere badmintonclub uit Kampen. De sporthal werd gekocht door Medisport, die een praktijk voor Fysiotherapie in de sporthal vestigde en tevens een gedeelte van de de sporthal onderverhuurde aan The Real Gym en een ander gedeelte aan Kampenion. Kampenion beschikt nu permanent over een eigen gedeelte waarin zo'n zevens tafeltennistafels kunnen worden opgesteld en heeft in dit gedeelte tevens een eigen gezellig ingerichte kantine.