Voorwoord
freetypewriterfontsheader.8ea3bbd0 Voor u ligt een overzicht van de sponsormogelijkheden van Tafeltennisvereniging Kampenion. Aangezien Kampenion zich ook op een groter publiek wil gaan richten m.b.t. sponsoring is deze informatiefolder verschenen. Deze folder is voornamelijk samengesteld voor mogelijke sponsoren en voor diegenen die Kampenion én de tafeltennissport in het algemeen een warm hart toedragen. Middels enkele wetenswaardigheden zoals het ledenaantal en de verdeling van de leden willen wij u graag onze vereniging voorstellen. Ook onze internetsite (www.kampenion.nl) en social media kanalen komen aan bod.Tot slot staan er verschillende sponsormogelijkheden vermeld. Voor suggesties van uw kant staan wij natuurlijk altijd open. Wij hopen dat u deze folder met plezier zult lezen en dat u zult besluiten de vereniging te ondersteunen.

Doelstellingen
PR Career Goals 1Kampenion heeft als hoofddoelstelling om zoveel mogelijk mensen de tafeltennissport te laten beoefenen. Deze doelstelling valt uiteen in verschillende subdoelstellingen, te weten het bevorderen van deelname door de jeugd en het promoten van de tafeltennissport in het algemeen. Om de verschillende doelstellingen te verwezenlijken worden verschillende acties ondernomen. Zo is er onlangs het project ‘Ping Pong Stars’ geweest waarbij jeugd gedurende 6 weken kennis kon maken met tafeltennis. Verder is er nog het Scholierentoernooi dat veel jeugd naar de sporthal trok en opnieuw opgestart wordt. Kampenion heeft op dit moment een mooie groep trainers die met veel enthousiasme hun groepen leiden. Middels de bedrijvencompetitie, het bedrijven team toernooi, het Kamper kampioenschap, Scholierentoernooi en tafeltennisdemonstraties is de tafeltennissport door de jaren heen gepromoot in de regio. Verder worden de uitslagen van de verschillende wedstrijden op onze site vermeld en zijn er regelmatig contacten met radio IJsselmond.

Geschiedenis
2 Kampenion is omstreeks 1964 ontstaan. Het eerste onderkomen van de club was aan de Korteweg. Er werd gespeeld op een geschilderde betonnen vloer en op tafels gemaakt van stukken multiplex. In 1966 werd de club officieel opgericht onder de naam N.O.N. (Net Over ’t Net). Later werd deze naam gekoppeld aan de naam Kampen en zo ontstond de naam Kampenion. In het najaar van 1969 werd er voor het eerst meegedaan aan de competitie. In 1970 werd de Korteweg verruild voor de Gymnastiekzaal aan de Jan Ligthartstaat. Door de betere accommodatie groeide het ledental tot ca. 45 leden. Tevens kreeg Kampenion toen de beschikking over een trainer. Enkele leden hadden de cursus tafeltennistrainer gevolgd en waren zodoende in staat het niveau van spelen omhoog te brengen. Deze inspanning leidde ertoe dat er in het seizoen 1981/1982 zelfs in de landelijke seniorencompetitie kon worden deelgenomen. Dit werd later ook bereikt door de jeugdteams en door het damesteam. Ondertussen werd er door het bestuur uitgekeken naar een eigen accommodatie. Eind 1982 werd dit gevonden in de voormalig DOSK kantine. DOSK kreeg een nieuwe kantine en de oude kantine werd door alle leden van Kampenion verbouwd tot een echt tafeltennisparadijs ‘De Batstee’. Het grote voordeel van een eigen honk was dat er op meerdere avonden kon worden getraind/gespeeld. Ook werd er gestart met het Kamper kampioenschap en de bedrijvencompetitie. In 1997 werd ‘De Batstee’ verlaten en werd de intrek genomen in sporthal ‘De Maten’. Deze sporthal had ruimere mogelijkheden om toernooien te organiseren en grotere evenementen. Tevens was de sporthal in het bezit van een gezellige kantine. De sporthal werd gedeeld met badmintonvereniging Juventa. Sinds 2010 heeft Kampenion een eigen afgesloten deel van deze sporthal met een eigen kantine.

Internet
mobiel internet 0 Kampenion heeft een eigen site op internet. Deze site is te vinden onder www.kampenion.nl. Op deze site is meer informatie over de vereniging te vinden. Daarnaast is Kampenion ook actief op social media en dan met name op Facebook, Instagram (voor de uitslagen van wedstrijden , verslagen van diverse activiteiten, etc.) en YouTube (o.a. voor het live streamen van wedstrijden). De site en social media kanalen worden ook vaak bezocht/bekeken door zowel eigen leden als leden van andere verenigingen. Het Facebook- en Instagram-kanaal hebben respectievelijk zo’n 300 en 200 volgers.

Ledenaantal
membersKampenion heeft op dit moment ca. 80 leden. Van deze leden is ca. 60% senior en 40% jeugd. Qua leeftijd kan Kampenion zeggen dat er plaats is voor alle leeftijden. De jongste leden zijn jonger dan 10 jaar en het oudste leden ouder dan 70 jaar. Dit geeft al aan dat de tafeltennissport door jong en oud beoefend kan worden. Kampenion probeert voor alle groepen van beoefenaars een goede training te geven zodat een ieder op zijn manier zich kan verbeteren en plezier kan beleven aan zijn/haar sport. Kampenion is de laatste paar maanden sterk gegroeid door verschillende acties voor de jeugd wat heeft geleid tot tientallen nieuwe jeugdleden. Hiermee is Kampenion de op twee na grootste tafeltennisvereniging in de regio. Kampenion heeft momenteel 8 seniorenteams en 2 jeugdteams waarin iedereen op zijn eigen niveau kan tafeltennissen in competitieverband. Het 1e seniorenteam komt uit in de landelijke 2e divisie.

Sponsormogelijkheden
sponsoring Om een indruk te geven van de mogelijkheden tot sponsoring zijn er verschillende opties. Die zijn niet volledig, er zijn altijd combinaties van verschillende opties mogelijk. We hebben de verschillende mogelijkheden hieronder weergegeven.

- Shirtsponsoring
Wij kunnen uw bedrijfsnaam en/of logo op de achterkant van de shirts van de teams van Heren 1 en 2 plaatsen, die uitkomen in de landelijke competitie. Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 600,00 per jaar voor het eerste jaar en € 300,00 voor ieder volgend jaar.

- Reclamebord in de speelzaal
We kunnen een reclamebord voor u ophangen in onze tafeltennishal. De kosten voor het eerste jaar bedragen € 200,00 (i.v.m. kosten reclamebord), daarna € 150,00 per jaar. Bij een sponsortermijn van tenminste 3 jaar worden de kosten van het bord niet in rekening gebracht.

- Sponsoring op teltafels
Om tijdens de verschillende competitiewedstrijden de score bij te houden, gebruiken wij teltafels. Uw logo/naam kan op deze teltafels gedrukt worden. Wij vragen een bijdrage van € 125,00 per teltafel voor het 1e jaar (i.v.m. kosten opdruk telbord) en de daaropvolgende jaren € 75,00. Bij een sponsortermijn van tenminste 4 jaar worden de kosten van de opdruk niet in rekening gebracht.

- Adverteren op onze Social Media kanalen
Het is mogelijk om op onze Social Media kanalen te adverteren. Om zes maal per jaar uw advertentie op onze Social Media kanalen te plaatsen op door u gekozen data en tijdstippen, vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 75,00.

- Bedrijfsnaam verbinden aan een bepaald evenement (bv. het Scholierentoernooi)
Daar Kampenion verschillende evenementen organiseert is het voor u misschien een goed idee om aan een van deze uw naam te verbinden. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft willen wij graag met u in overleg treden.

- Donatie voor algemeen doel
Hierbij moet gedacht worden aan een bepaald bedrag dat ten goede komt aan de vereniging in het algemeen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld nieuwe trainingsballen, tafeltennistafels e.d. gekocht worden. Ook is het mogelijk om gelden voor een speciaal doel ter beschikking te stellen.

- Hoofdsponsorschap
- Toevoegen van de naam van de hoofdsponsor aan de naam van de club.
- Nieuwe shirts met opdruk van de hoofdsponsor achterop voor alle competitie-spelende leden.
- De naam van de hoofdsponsor op alle teltafels.
- Een reclamebord in de speelzaal.
- Zes maal per jaar een advertentie op onze social media kanalen.
- Jaarlijkse personeelsavond (demonstratie/training/toernooi, nader in te vullen).
- Eventuele verdere wensen bespreekbaar.

De kosten voor het Hoofdsponsorschap worden in overleg met de sponsor bepaald.

Tot slot
Finish Line Wij hopen dat wij een goed beeld hebben gegeven van de manier waarop Kampenion de tafeltennissport gestalte geeft. Mocht u na het lezen van deze folder meer informatie willen hebben m.b.t. sponsoring, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen via het contactformulier: https://www.kampenion.nl/contact. Wij zullen graag met u de verschillende sponsormogelijkheden doornemen. Graag begroeten wij u eens op een competitieavond of op een trainingsavond, zodat u de sfeer kan komen proeven en misschien zelf wel een balletje mee kan slaan.

Wilt u bovenstaande informatie downloaden of verspreiden, download dan onze sponsorfolder via www.kampenion.nl/sponsorfolder.