Categorie Per jaar Per maand
Jeugd € 155,00 € 13,00
Jeugd + competitie € 191,00 € 16,00
Senior € 195,00 € 16,50
Senior + competitie € 250,00 € 21,00
Senior student € 175,00 € 15,00
Senior stud. + comp. € 230,00 € 19,00
 
* voor de bond ben je vanaf je 17e senior.
 
Gezinskorting: in een gezin betaalt het 3de (en volgende) gezinslid slechts 2/3 van de hierboven genoemde bedragen!
Heb je financiële ondersteuning nodig om te sporten? Kijk dan eens op de website van het jeugdsportfonds: https://jeugdfondssportencultuur.nl/
 
Je hebt de keuze uit twee manieren van betaling: 
1. Het bedrag ineens betalen.
2. Het bedrag per maand voldoen. Mocht je voor deze optie kiezen, dan moet je dit automatisch vooruit laten gebeuren. Het is dus niet de bedoeling, dat de penningmeester iedere maand niet-betalers moet aanspreken. Mocht de penningmeester daar toch toe moeten overgaan, dan worden administratiekosten ad € 5,00 in rekening gebracht!
Mocht je per maand willen betalen, dan moet je in ieder geval de maanden hiervoor inhalen.
 
Donateur (tenminste) € 30,00 per jaar
Een optie voor hen die willen/moeten stoppen met tafeltennissen bij Kampenion in verband met bijvoorbeeld verhuizing, maar die toch betrokken willen blijven bij onze vereniging. Je mag dan meedoen aan de diverse activiteiten van de vereniging, afsluiting van het jaar e.d., met uitzondering van de officiële toernooien clubkampioenschappen enkel- en dubbelspel.
Natuurlijk kunnen ook anderen die Kampenion een warm hart toedragen donateur worden! Wend je tot één van de bestuursleden. Je bent van harte welkom!
 
TTV KAMPENION
Financiële administratie: Wim Tillema
Bankrekening t.t.v. Kampenion (ING-bank): NL92 INGB 0692 3613 75