Het Minibatjestoernooi, het Handicaptoernooi, het Kip-kuikentoernooi en de Afsluitdag zijn een aantal ludieke activiteiten die vrijwel jaarlijks bij Kampenion georganiseerd worden. Aan deze ludieke activiteiten mogen ook donateurs van Kampenion deelnemen.
 
Minibatjestoernooi
De naam van het toernooi zegt al voldoende: er wordt gespeeld met kleine batjes, oftewel minibatjes. Binnen Kampenion waren er altijd enkele specialisten met het minibat. Ereleden Dick en Marcel deden het vrijwel jaarlijks goed, maar Sebastiaan is nog steeds degene met de meeste toernooizeges. De jeugdige spelers zijn inmiddels in niveau gestegen en hebben ontdenkt dat er met een Minibat weinig anders hoeft te worden gespeeld dan met een gewoon bat. Dat resulteert in leuke toernooien met ondanks het kleine bat een hoog tafeltennisniveau. 
 
Handicaptoernooi
Op het handicaptoernooi wordt er door de deelnemers gespeeld met een handicap. Enkele keren was de 'handicap' het slagvoorwerp en werd er gespeeld mat pannen, onderzetters, oude mobiele telefoons of zelfs een kaasschaaf of een kapot tosti-apparaat. Deze vorm van het Handicaptoernooi wordt tegenwoordig nog weleens georganiseerd, maar dan onder de naam 'Voorwerpentoernooi'. Bij het Handicaptoernooi wordt er tegenwoordig altijd gekozen voor een veranderde opstelling van de tafels en wordt er gespeeld met het eigen bat. De tafelhelften worden dan bijvoorbeeld een stuk van elkaar gezet, scheef ten opzichte van elkaar gezet of juist scheef gezet door de tafel aan één kant te verhogen. Ook kunnen er tafels worden gemaakt met een verhoogd net of er wordt gespeeld op slechts één tafelhelft met het net in het midden. Uiteraard kunnen er nog veel meer tafelopstellingen worden verzonnen.
 
Kip-kuiken(dubbel)toernooi
Op het kip-kuikentoernooi worden er teams gevormd van een kip en een kuiken, oftewel van een seniorlid en een jeugdlid. De laatste jaren is het toernooi 'omgedoopt' tot het Kip-kuikendubbeltoernooi, waarbij een kip en een kuiken samen dubbelen tegen andere gevederde koppels.
 
De Afsluitdag
De Afsluitdag wordt ieder jaar georganiseerd na het voorjaarsseizoen. Met deze dag sluit Kampenion het competitieseizoen af. Dit betekent overigens niet dat de zaal hierna gesloten is. 's Middags wordt er een sportieve activiteit - meestal voetballen - georganiseerd en 's avonds wordt er met alle deelnemers gegeten óf wordt er een andere activiteit gedaan, zoals bowlen.
 
Jaartal
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
Minibat-king
Gert-Jan de Lange
Jordy ten Have
Jordy ten Have
Ralph Trip
 
Ton Ringenier
 
Handicap-champion
Bertin Bos
Gert-Jan de Lange
Gert-Jan de Lange
Ivan Hollander
Gert-Jan de Lange
Marijke Kramer
Dick Hoekman
Kip-kuiken-kampioen(en)
Ralph Trip
Jan Ringenier
 
Gert-Jan de Lange
Niels Alberts
 
Marco Ilbrink en Jordy ten Have